Icom BP-196; 9.6 Volt 1600mAh NIMH Battery - BNH-BP196

Icom BP-196; 9.6 Volt 1600mAh NIMH Battery - BNH-BP196
Icom BP-196; 9.6 Volt 1600mAh NIMH Battery - BNH-BP196
Item# BNH-BP196
$43.00

E.F. Johnson BP196, FALCON 7500, FALCON 7510, FALCON 7514, FALCON 7540, FALCON 7544, Icom BP196, ICF3, ICF4, ICT2A - 9.6 Volt 1600mAh NIMH Battery - BNH-BP196

One Source Batteries